Koulurauha-asiamies

Aloite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä

Koulukiusaaminen on vakava ongelma monissa kouluissa ja oppilaitoksissa 
Liedossa. 
Kiusaaminen haittaa oppimista ja heijastuu kielteisesti kouluyhteisön lisäksi 
koteihin ja koko yhteiskuntaan. Moni kärsii kiusaamisen jäljistä koko 
loppuelämänsä.

Koulurauhan turvaamiseksi ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi tarvitaan uusia 
keinoja.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Lieto nimeäisi koulurauha-asiamiehen, 
joka palvelisi koko kuntamme koululaitosta. Koulurauha-asiamies olisi koko 
sivistystoimen yhteinen, eikä hän olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai 
oppilaitokseen ja niiden henkilökuntaan. Asiamies voisi olla joko päätoiminen 
tai sivutoiminen tai se olisi yhdistettynä kunnan sivistystoimen muuhun 
virkaan. Nimitys voitaisiin siis toteuttaa kustannusneutraalisti.
Koulurauha-asiamiehen yhteystiedot tulisi olla jokaisessa koulussa näkyvästi 
esillä ja ne tulisi tiedottaa myös koteihin. Kynnys yhteydenottoon tulisi 
olla matala.
Me allekirjoittaneet esitämme myös, että ko. asiamiehelle annettaisiin 
johtosäännöllä tai muutoin valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset 
koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista. 
Hänelle annettaisiin riittävät valtuudet selvittää tapahtumat itsenäisesti 
salassapito- ja muut säädökset huomioon ottaen. Edelleen hänelle annettaisiin 
valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten johdosta ja 
hän voisi saattaa vakavat tapaukset ao. lautakunnan tai muiden tarvittavien 
viranomaisten tietoon toimenpiteitä varten. 
Koulurauha-asiamiehen tulisi antaa vuosittain Liedon sivistyslautakunnalle 
kertomus koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä tarvittavista ennalta 
ehkäisevistä toimenpiteistä kunnan koululaitoksissa.

Liedossa 18.6.2018 

PerusSuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa