Hallituksen järjestäytyminen 2017

Liedon Perussuomalaiset ry:n syyskokouksessa v. 2016 yhdistyksen hallitukseen valittiin pääosin samat jäsenet kuin edellisvuonna lukuunottamatta Mira Katajamäen paikkakunnalta muuton aiheuttamia vaihdoksia. Liedon kunnanvaltuustoon Katajamäen paikalle nousee Veikko Mörsky ja ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Ari Iltanen. Perussuomalaisten ry:n hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi Veikko Mörsky ja entisistä jatkavat Juhani Pilpola, Hannes Heikkilä, Marko Friberg, Simo Satto ja puhenjohtajana Raimo Lankila. Juhani Pilpola, joka valittiin varapuheenjohtajaksi, toimii myös Liedon PS:n valtuustoryhmän ryhmänjohtajana.

Vuoden 2017 tammikuun hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen sihteeriksi valittiin Hannu Tuparinne. Jäsenyysmuutoksia lautakuntiin ehdotettiin yhdistyksen hallituksen kokouksessa Mira Katajamäen tilalle seuraavasti:
* Sari Repo jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan
* Veikko Mörsky jäseneksi valtuuston vaalilautakuntaan
* Marko Friberg edustajaksi Länsi-Suomen pelastusalan liittoon
* Simo Satto yhtiökokousedustajaksi Nuortentalo Tarvashovin yhtiökokoukseen
* Raimo Lankila valtuutetuksi Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon ja varalle Veikko Mörsky
* Hannu Tuparinne varajäseneksi Parravahan Vesi Oy:n hallitukseen

Pentti Alisen luovuttua lautakuntatyöstä hänen tilalleen on ehdolla:
* Veikko Mörsky jäseneksi elinkeinotoimikuntaan ja varalle Simo Satto
* Simo Satto Liedon Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajaksi