Alikulku asemalle

Valtuustoaloite

Ohrakujan länsipäähän alikulku

Tämä valtuustoaloite koskee alikulun rakentamista Ohrakujan länsipäähän rautatien alitse kevyelle liikenteelle, koska tasoristeys lähiaikoina poistetaan ja kulku kokonaan estetään siitä.

Tämä kulkukohta on kuitenkin tärkeä mm. Pahkamäen koulun niiden oppilaiden takia, joiden koti on radan länsipuolella ja eläintarhan eteläpuolella. Kulkukohtaa on runsaasti käytetty ulkoilureittinä rauhallisille radan länsipuolen alueille. Myös Pahkamäentien varren kevyenliikenteen väylän viimevuotinen valtuustoaloite liittyy samaan kokonaisuuteen.

Ottaen huomioon nykyinen kunnan taloustilanne, tässä valtuustoaloitteessa pyydetään hanke ottamaan kirjauksena huomioon yhtenä lähitulevaisuuden hankkeena ja pyydetään, että hankkeeseen haetaan aktiivisti ainakin ns. MAL –rahoitusta.
Alikulkualoite_html_mbc9f0fb
Yllä oleva kuva esittää erästä viime talvena rakennettua kevyenliikenteen väylän alikulkua kantatien ali. Koska kyseessä nyt on rautatie, akselipainot ovat suurempia, joten on käytettävä järeämpää betonirakennetta. Riittävä mitoitus on noin 2,2 m x 2,2 m vapaan korkeuden ja vapaan leveyden osalta ja tarpeellista on estää ainakin nelipyöräisten ajoneuvojen kulku!

Liedossa 27.5.2013