Vedenpuhdistus

Valtuustoaloite 11.2.2013

Valtuustoaloite koskee talousveden desinfiointikäsittelyn muuttamista Liedossa.

Lietoon johdettavaan talousveteen alettiin lisätä kemikaaleja (natriumhypokloriittia ja ammoniumkloridia) Laakkarin vesisäiliön konetilaan hankittujen annostuslaitteiden avulla TSV Oy:n toimesta keväällä 2011, jonka jälkeen monet ovat Liedossa moittineet talousveden hajua. Tämä näkyy nyt myös 28.1.2013 Liedon otattamassa talousveden tutkimustuloksessa, jossa nyt ensimmäistä kertaa sekä hajun että maun kohdalla on merkintä: ”Lievä kloori”.

Talousveden desinfiointi voidaan kuitenkin tehdä tehokkaasti mutta haitattomasti UV-laitteen avulla, ehkä sopivimmin Liedon vesitornin alakerrassa, koska kaikki vesi Lietoon johdetaan normaalitilanteessa Laakkarista vesitorniin ja sieltä verkostoon.

Laakkarin säiliön konetilassa on tarpeen tehdä putkistomuutoksia venttiileineen. Vesi otetaan T-kappaleella Virttaan tuloputkesta ja johdetaan vesitornille lähtevään putkeen. Jos jostakin syystä on kuitenkin tarpeen tehdä entisenlainen klooraus taikka jopa ns. shokkiklooraus, se voidaan toteuttaa pelkästään venttiileitä avaamalla ja sulkemalla.

Koska vedentulon ja desinfioinnin on toimittava myös sähkökatkojen aikana, on tarpeen hankkia vesitornille UPS –laite ja pieni aggregaatti tätä laitteistoa varten.

Teknistä toimea pyydetään selvittämään putkistomuutosten hankintahinta Laakkarin osalta sekä UV -laitteen ja sen oheisjärjestelyjen hankintahinta vesitornille. Samoin on tarpeen arvioida muutostenteon kesto päätöksestä. Tarkkoja muutospiirustuksia ei vielä tässä vaiheessa ole syytä tehdä.