Rakentamisen laatu

Valtuustoaloite 22.4.2013

Lietoon on lähivuosien aikana tulossa monenlaista rakennusprojektia, on uudisrakentamista, laajennusta ja korjausta. Nykypäivän rakentamisessa on kuitenkin suuria ongelmia, joista merkittävin on laadun puute.

Rakennusteollisuuden teettämän kyselyn mukaan asiantuntijoiden mielestä suurin syy laatuvirheisiin on kireä aikataulu. Lisäksi koetaan että töiden valvonta on vaikeaa, koska urakat pilkotaan useisiin aliurakoihin.

Yksi nykypäivän rakentamisen surkuhupaisa käytäntö on, että eristysvillat laitetaan talon seiniin ja siinä ne ovat sään armoilla viikkoja, toisinaan jopa kuukausia (kuten Turun puolella olen erään rakennuksen kohdalla todennut). Lopulta kun villat ovat läpeensä märät ja alkavaa homekasvustoakin saattaa esiintyä, mätkäistään päälle pintamateriaali. Oli se sitten tiili, puu tai rappaus, niin villat eivät sen alla kuiva. Tilauksena on siis jälleen yksi hometalo.

Liedossa on viimeisen vuosikymmenen aikana saatu karvaasti kokea huonon rakentamisen seuraukset. On tehty sutta ja sekundaa, sen jälkeen korjattu virheitä ja korjattu vielä korjaustöiden virheitä. Ja kaiken tämän hauskuuden maksavat kuntalaiset. Nyt siihen on tultava loppu.

Tietyillä rakentamisen valvonta- ja laaduntarkkailutoimilla kunta voi vaikuttaa ennalta näihin asioihin. Laissa ja asetuksissa määrätään tietyt kriteerit, mutta missään ei kielletä vaatimasta parempaa. Ja niinhän se on, että sitä saa mistä maksaa.

Erityisiä valvontakohteita kaikessa rakentamisessa ja korjausrakentamisessa on mm.
– rakenteiden säänsuojaus
– salaojien oikeanlainen asennus ja niiden riittävyys

– soran määrä rakennuksen alla ja sivuilla riittävän syvälle, jolloin valumavesien pääsy rakennuksen lähelle estetään
-oikeanlainen kattorakenne, jotta lumi luistaa alas suojasäällä ja kovalla tuulellakaan sadevesi ei pääse lipan alle rakenteisiin
– ilmastoinnin kondenssivesien oikeanlainen poistuma
– lattiavalun riittävä kuivuminen ja kuivattaminen ennen lattiapäällysteen asentamista
– märkätilojen vedeneristykset
– lattioiden oikeansuuntaiset kaltevuudet

Näiden muutamien esimerkkien myötä ehdotamme, että Liedon kunnan Kaavoitus- ja rakennuslautakunta yhdessä teknisen lautakunnan kanssa alkavat selvittämään millaisia valvontakriteereitä kunta voisi laatia ja ottaa omakseen, jotta tulevaisuudessa Lietoon valmistuisi terveitä rakennuksia.