Viemäröinti

VALTUUSTOALOITE 3 9.3.2009

HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI

Vuonna 2004 voimaantullut jätevesiasetus vaatii vanhojen ennen vuotta 2004 tehtyjen jätevesijärjestelmien saattamista uuden asetuksen mukaiseksi vuoteen 2014 mennessä.

Syksyllä kunta järjesti yleisötilaisuuden Ankka – Yliskulma siirtoviemärin vaikutusalueen ja haja-asutusalueiden jätevesihuollosta. Tilaisuudessa annettiin ohjeita mm. jätevesiosuuskuntien perustamisesta ja siirtoviemäriin liittymisestä.

Hankkeet kunnan ohjeiden mukaan pitäisi tehdä yksityishenkilövetoisina, ohjeessa puhutaan puuhaihmisten kokoamisesta ja vetäjän (yhteyshenkilön) valinnasta. Tämä voi olla mahdollista pienissä muutaman talouden hankkeissa.
Mutta suuremmissa monen kymmenen talouden liittymissä, ja varsinkin hankkeissa, joissa mukana on myös kunnan omia kiinteistöjä, vetovastuu pitäisi olla kunnalla. Kunnasta löytyy tarvittava osaaminen ja tieto.
Ehdotammekin, että kunnan omat jokapäiväisessä käytössä olevat kiinteistöt, mm. päiväkodit ja koulut (esim. Saukonoja), tulee liittää viemäriverkostoon. Kunta voi toimia tässä asiassa esimerkkinä ja hankkeen vetäjänä suunnittelemalla sekä rakentamalla verkoston ja näin saadaan myös yksityisiä kiinteistöjä kunnallistekniikan piiriin.

Allekirjoitukset:
Juhani Pilpola
Pentti Alinen